051 Економіка

Освітні програми:  Міжнародна економіка та бізнес

071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа,страхування та фондовий ринок

Освітня програма: Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Освітні програми: Менеджмент, Бізнес-адміністрування, Управління проектами, Управління інноваційною діяльністю

075 Маркетинг

Освітня програма: Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

Освітня програма: Підприємництво та економіка підприємства

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Освітні ступені: бакалавр, магістр, доктор філософії

Проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальностями: 051 Економіка, 075 Маркетинг.