Вручення дипломів магістра факультету економіки та управління 2021р.

Факультет економіки та управління – перспективний та популярний факультет Черкаського державного технологічного університету, історія успіху якого розпочинається з 1993 р. (більше про ФЕУ в розділі “Історія факультету”)

Студентське життя на факультеті насичене цікавими форматами організації навчання та дозвілля, що надає широкі можливості для самореалізації із застосуванням нових комунікаційних технологій, поглибленим вивченням іноземних мов та самостійним вдосконаленням знань в оновлених комп’ютерних лабораторіях. Студенти проходять практику на найкращих підприємствах України, а випускники успішно будують професійну кар’єру не тільки на вітчизняних підприємствах, але й у провідних зарубіжних компаніях.

ФЕУ – це впевненість у майбутньому, престижні професії та неоціненний досвід, який отримують студенти протягом усього періоду навчання.

ФЕУ – це факультет творчих та цілеспрямованих особистостей!

Факультет активно розвивається, має амбітні плани з розширення міжнародного співробітництва, відкриття нових спеціальностей та впровадження освітніх програм, які забезпечуватимуть широкі можливості для успішного працевлаштування висококваліфікованих випускників.

Керівництво факультету разом із професорсько-викладацьким складом та студентами ведуть активну наукову, виховну, профорієнтаційну роботу для виконання пріоритетних завдань університету: якість освіти, єдність колективу, науковий розвиток

Професорсько-викладацький складу факультету готує висококваліфікованих  фахівців у галузі економіки та управління за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр.

Підготовка бакалаврів на факультеті економіки та управління проводиться за такими спеціальностями (освітніми програмами):

051 Економіка («Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці»),071 Облік і оподаткування («Облік і аудит»),72 Фінанси, банківська справа та страхування («Фінанси і кредит»),073 Менеджмент,075 Маркетинг,076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність («Підприємництво та економіка підприємства»),281 Публічне управління та адміністрування.

Підготовка магістрів на факультеті економіки та управління проводиться за освітніми програмами:«Економічна кібернетика»,«Облік і аудит»,«Фінанси і кредит»,«Менеджмент»,«Міжнародна економіка»,«Управління проектами», «Бізнес-адміністрування»,«Маркетинг»,«Підприємництво та економіка підприємства»,«Публічне управління та адміністрування».

Підготовка докторів філософії на факультеті економіки та управління проводиться за такими спеціальностями:051 Економіка, 075 Маркетинг

У складі факультету шість випускових кафедр:  економіки та управління (очолює д.е.н., проф. Манн Р.В.); менеджменту та бізнес-адміністрування (очолює д.е.н., проф. Фінагіна О.В.); фінансів (очолює д.н.держ.упр., проф. Гончаренко І.Г.); економічної кібернетики та маркетингу (очолює д.е.н., проф. Коломицева О.В.), міжнародної економіки та бізнесу (очолює д.е.н., проф. Петкова Л.О.), бухгалтерського обліку, аналізу і оподаткування (очолює д.е.н., проф. Гавриленко В.О.).

Очолює факультет: Декан ФЕУ – Демиденко Віктор Вячеславович, к.е.н., доцент кафедри економіки та управління.