Започаткування вищої економічної освіти в Черкаському регіоні пов’язане з утворенням у 1993 році фінансово-економічного факультету на базі кафедри економіки, організації і управління виробництвом тоді ще Черкаського інженерно-технологічного університету (ЧІТІ). Велика роль у створенні факультету належала Черкаській обласній державній адміністрації та Міністерству фінансів України.

Необхідність створення економічного факультету в ЧІТІ була обумовлена потребою регіону в економічних кадрах для новоствореної податкової служби, казначейства і розширення функцій фінансових органів держадміністрації на рівні області та районів.

Велика заслуга у створенні факультету належала тодішньому завідувачу кафедри економіки, організації і управління виробництвом – доктору економічних наук, професору Губарю Станіславу Івановичу та першому декану факультету – кандидату технічних наук, доценту Ткаченку Анатолію Платоновичу.

До складу новоствореного факультету ввійшла також кафедра  економічної теорії. Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Кобко Віталій Іванович. У 1994 році створена кафедра фінансів, завідувачем якої став кандидат економічних наук, доцент Єресько Ігор Геннадійович.

Підготовка фахівців на факультеті здійснювалася за двома спеціальностями: «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства». У 1996 р в складі факультету створено кафедру бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту та започатковану нову спеціальність «Облік та аудит».

У 1996 році з фінансово-економічного факультету був виділений факультет економіки та управління зі спеціальностями «Економіка підприємства» (випускова кафедра економіки та управління (колишня – кафедра економіки, організації і управління виробництвом) і «Менеджмент організацій» (випускова кафедра менеджменту організацій). До складу факультету також увійшли кафедри історії України, української мови, іноземних мов. У 2008 році створено кафедру управління розвитком туризму та здійснено перший набір за спеціальністю «Туризм», а за кілька років – за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». У 2010 році до складу факультету економіки та управління увійшла кафедра економічної кібернетики зі спеціальністю «Економічна кібернетика».

Фінансово-економічний факультет продовжив підготовку фахівців за спеціальностями «Фінанси і кредит» (випускова кафедра фінансів) та  «Облік і аудит» (випускова кафедра бухгалтерського обліку та аудиту). До складу факультету також входили кафедри філософії та фізичного виховання. У 2006 році створено кафедру міжнародної економіки та започатковано підготовку за спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 2015 році відбулося злиття фінансово-економічного і факультету економіки та управління та виокремлення нового факультету харчових технологій та сфери обслуговування зі спеціальностями «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Об’єднаний факультет успадкував назву факультету економіки та управління.

Підготовка бакалаврів на факультеті економіки та управління проводиться за спеціальностями: «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Підприємництво та економіка підприємства», «Публічне управління та адміністурування» та «Фінанси і кредит».
Підготовка магістрів на факультеті економіки та управління проводиться за спеціальностями: «Банківська справа», «Бізнес-адміністрування», «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Підприємництво та економіка підприємства», «Публічне управління та адміністурування», «Управління інноваційною діяльністю», «Управління проектами» та «Фінанси і кредит».

У складі факультету шість випускових кафедр:  економіки та управління (очолює д.е.н., проф. Манн Р.В.); менеджменту та бізнес-адміністрування (очолює д.е.н., проф. Фінагіна О.В.); фінансів (очолює д.н.держ.упр., проф. Гончаренко І.Г.); економічної кібернетики та маркетингу (очолює д.е.н., проф. Коломицева О.В.), міжнародної економіки та бізнесу (очолює д.е.н., проф. Петкова Л.О.), бухгалтерського обліку, аналізу і оподаткування (очолює д.е.н., проф. Гавриленко В.О.).
Факультет очолює кандидат економічних наук, доцент Демиденко Віктор Вячеславович.

Помічники декана:
з навчально-методичної роботи – к.е.н., доцент Руденко Оксана Анатоліївна;
з наукової роботи – д.е.н., професор Захарова Оксана Володимирівна;
з виховної роботи – викладач Сергієнко Олександр Анатолійович.

Фахівці деканату:

з питань денної форми навчання – Лисяна Інна Василівна

з питань заочної форми навчання – Свідерська Інна Юліївна.

Голова студентської ради факультету економіки та управління – Бондар Тетяна.