Кафедра фінансів

Кафедра фінансів готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП Фінанси і кредит.

Завідувач кафедри фінансів – Гончаренко Ірина Георгіївна, професор, доктор наук з державного управління.

Кафедра міжнародної економіки та бізнесу

Кафедра міжнародної економіки та бізнесу готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за спеціальністю 051 Економіка ОП Міжнародна економіка.

Завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу – Петкова Леся Омелянівна, професор, доктор економічних наук.

Кафедра економіки та управління 

Кафедра економіки та управління готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за спеціальностями: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП Підприємництво та економіка підприємства, 281 Публічне управління та адміністрування ОП Публічне управління та адміністрування.

Завідувач кафедри економіки та управління – Манн Руслан Володимирович, професор , доктор економічних наук.

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за спеціальностями: 073 Менеджмент ОП Менеджмент, ОП Управління інноваційною діяльністю, ОП Бізнес-адміністрування.

Завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування – Фінагіна Олеся Валентинівна, професор, доктор економічних наук.

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

Кафедра економічної кібернетики та маркетинг готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за спеціальностями: 051 Економіка ОП Економічна кібернетика, 073 Менеджмент ОП Управління проектами, 075 Маркетинг ОП Маркетинг

Завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу – Коломицева Олена Віталіївна, професор, доктор економічних наук.

Кафедра обліку, аналізу і оподаткування

Кафедра обліку, аналізу і оподаткування готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за спеціальностю 071 Облік і оподаткування ОП Облік і аудит.

Завідувач кафедри обліку, аналізу і оподаткування – Гавриленко Валентина Олександрівна, професор, доктор економічних наук.